Ông chủ phục vụ 3.000 cốc cà phê trứng Giảng: “Hà Nội không quyết định được thành – bại của thượng đỉnh, chỉ là đối đãi bạn bè quốc tế thật tốt”

"Vấn đề thành - bại quan trọng nằm ở quyết định của phía Mỹ và Triều Tiên, còn nước chủ nhà Việt Nam, chúng ta nhiệt tình, chu đáo và phục vụ bạn bè quốc tế thật tốt, đó là thành công. Tôi tự hào khi 3.000 cốc cà phê đã góp phần nhỏ bé vào…